MISIJA CRKVE

Baptistička crkva Kikinda je hrišćanska zajednica ljudi koji su spaseni samo Evanđeljem, koji služe jedni drugima u skladu sa Evanđeljem, i koji su spremni da redovno govore Evanđelje ovom svetu.

Načela verovanja

Načela verovanja Hrišćanske Baptističke Crkve Kikinda

Donacije

Ako želite da pomognete naš rad, to mozete uraditi na sledeći način…

Božija slava u stvorenju

26.6.2018.

Bog je svoju slavu otkrio ljudima na više načina. Jedan od načina kako je On to učinio je kroz stvorenje. Poslušajte kako kroz sve ono što je stvoreno možemo videti Božiju slavu i uživati u tome.

Propoved 6

Ovde ide neki text vezan za propoved.

Propoved 5

Ovde ide neki text vezan za propoved.

Mala služba za veliku budućnost

28.5.2018.

Često puta mislimo da je ono što radimo za Gospoda malo i beznačajno. Ali nas zapravo naša mala služba koju izvršavamo iskrenog srca vodi u veliku budućnost u kojoj Gospod čini sve novo.

Obdareni za svakodnevno služenje

27.5.2018.

Ne samo da nas je Bog pozvao na svakodnevni život dostojan našeg poziva kao hrišćana, svakodnevni život Hristolikosti, svakodnevni život borbe za jedinstvo, već nas je i obdario za svakodnevno služenje.

Najveći uslov za jedinstvo - Poniznost

6.5.2018.

Bog nas kroz poslanicu Efescima poziva na to da se borimo za jedinstvo u crkvi, ali se moramo prvo izboriti sa ponosom koji je u nama, i dozvoliti da Bog u nama izgradi ponizno srce.